Resolució de la Convocatòria d'ajuts per a projectes d'innovació i millora de la qualitat docent 2015-2016

La comissió de formació del PDI, reunida el dia 22 de juliol de 2015, una vegada revisats i valorats els projectes presentats, d’acord amb els criteris establerts a les bases de la convocatòria, ha decidit acceptar els projectes que es detallen en el document adjunt (graella resum de la resolució de cadascun dels projectes).

Agraïm a tots els equips la seva participació i ens congratulam de l'èxit de la convocatòria.

Palma, 30 de juliol de 2015

 

La presidenta de la comissió,                                       El director de l’ICE,

Maria Antònia Fornés                                                  Miquel F. Oliver

 

 

 

 

 

 

Data de l'esdeveniment: 30/07/2015

Data de publicació: Thu Jul 30 13:13:00 CEST 2015