Canvi de pàgina web

A partir de la creació de l'IRIE, el dia 6 de març de 2015 (BOIB núm. 33, de 7 de març de 2015), l'estructura de l'ICE s'ha anat transformant amb la del nou Institut. És per això que a partir del dia 5 de novembre la pàgina web de l'ICE ja no estarà activa i tots els serveis i informacions que contenia estaran disponibles a la pàgina de l'IRIE: irie.uib.cat (ja accessible).

L'antiga pàgina de l'ICE serà, a partir d'aquest moment, un repositori de la història de l'Institut durant els seus trenta anys d'existència.

Data de l'esdeveniment: 05/10/2015

Data de publicació: Mon Oct 05 14:06:00 CEST 2015