Comissió de garantia de qualitat

Composició nominal

Miquel F. Oliver Trobat
Director de l'ICE

Francesca Comas Rubí

M Esther García Buades

Maria Palou Oliver

Aina Dols Salas. Responsable de la CGQ