Àrea de Formació

Formació per al Personal Docent i Investigador (FPDI)

Cursos dissenyats per a la millora docent i investigadora.  Podreu trobar-hi cursos amb matrícula oberta o aquells que ja han finalitzat i que podreu consultar per al vostre autoaprenentatge.

Accedir a FPDI

Formació Permanent del Professorat no Universitari (FPP)

Cursos, jornades i conferències adreçats als docents que desenvolupen la seva tasca a qualsevol àmbit de l'educació.

Accedir a FPP

Formació als Grups de Recerca de l'IRIE

Cursos dissenyats per a la millora investigadora.

Accedir a FGIRIE

 

 

Activitats formatives organitzades

Històric de cursos, jornades, conferències.

Accedir a AFO

 

Formació de Postgrau (FP)


Especialistes, Experts i Màsters Universitaris, a més de títols propis resultat de la transferència dels grups de recerca adscrits a l'ICE.

Accedir a FP