Àrea de difusió


Des de la seva creació, l'Institut de Ciències de l'Educació ha col·laborat amb diverses entitats, organitzacions, grups... o bé ha coordinat diverses publicacions.

Les publicacions a les quals hem participat es divideixen, fonamentalment, en llibres, revistes i altres suports multimèdia.

Accés a les publicacions